INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

20190921 153415

Environment Society of Oman to pozarządowa organizacja działająca na rzecz ochrony dziedzictwa naturalnego Omanu. To tam na zaproszenie Maïa S. Willson - Research and Conservation Manager, w okresie od 30 sierpnia do 29 września przebywali na stażu naukowym pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych – dr hab. Zbigniew Kasprzykowski prof. uczelni, oraz dr hab. Artur Goławski prof. uczelni.

Podczas wyjazdu nasi pracownicy badali nisze ekologiczne ptaków migrujących przez obszar Półwyspu Arabskiego. Jesienią i wiosną można tam spotkać kilka gatunków dzierzb, a wśród nich dominują dwa spokrewnione ze sobą gatunki: gąsiorek Lanius collurio i dzierzba rdzawosterna Lanius phoenicuroides. Ptaki te intensywnie żerują przed dalszą podróżą do Afryki. Zbadanie strategii żerowania i wyboru rodzaju ofiary przez każdy gatunek dzierzby to główne cele badań. Działania realizowane w ramach tego projektu badawczego są kontynuacją badań prowadzonych w 2017 roku w Republice Południowej Afryki.

Dodatkowo obaj pracownicy Instytutu Nauk Biologicznych uczestniczyli
w badaniach behawioralnych kilku gatunków czapli. Doskonałym poligonem badawczym były zbiorniki wodne usytuowane w okolicach miejscowości Sallalah na południu Omanu. Współpraca z członkami Environment Society of Oman polegała na pracach terenowych, których metodyka była zbliżona do badań migracji dzierzb. Wykonywane były obserwacje zachowań trzech gatunków: czapli białej Ardea alba, czapli modrodziobej Ardeola ralloides i czapli nadobnej Egretta garzetta. Szczególną uwagę poświęcono interakcjom między osobnikami, które mogą świadczyć o dużej konkurencji na bogatych żerowiskach.

W czasie stażu penetrowano atrakcyjne dla ptaków tereny blisko wybrzeża Oceanu Indyjskiego w południowym i środkowym Omanie. Specyfika badań wymagała częstego przemieszczania się w celu lokalizowania żerujących ptaków. Tego typu prace terenowe wiążą się z wykorzystaniem różnorodnego sprzętu m.in. fotopułapek rejestrujących behawior ptaków, jak i ekwipuneku turystycznego.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Beata Jakubik

Jakubik1

więcej

dr Barbara Patoleta

Patoleta3

więcej

dr Paweł Czerniewicz

Czerniewicz1

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl