INSTYTUT NAUK BIOLOGICZNYCH

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Nasza oferta kierunków studiów Oferta studiów podyplomowych

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca nauczycieli akademickich na wyjazdy
w ramach program Erasmus+ 2019/ 2020

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/ 2020. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 25.10.2019 r.
O stypendium mogą się ubiegać pracownicy, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2019.

Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich znajduje się Zarządzenie nr 15/2019 Rektora UPH z dnia 14 marca 2019 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.
W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Porozumienie o programie nauczania podpisane przez uczelnię przyjmującą.
  2. Zgłoszenie podpisane przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.

Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.


W pięciu zdaniach o moich badaniach

dr hab. Jolanta Marciniuk, prof. uczelni

Marciniuk J3

więcej

dr hab. Beata Jakubik

Jakubik1

więcej

dr Grzegorz Łazarski

Lazarski21

więcej

Kontakt

kontakt

Instytut Nauk Biologicznych

ul. Bolesława Prusa 14
08-110 Siedlce
tel.: 25 643 12 01

e-mail:biologia@uph.edu.pl