Nasi pracownicy są liczącymi się w kraju i za granicą specjalistami w zakresie wielu dyscyplin naukowych, m.in.:

  • arachnologia,
  • biochemia i biologia molekularna,
  • botanika,
  • ekologia,
  • fizjologia roślin i zwierząt,
  • hydrobiologia,
  • mikrobiologia,
  • ornitologia,
  • ochrona środowiska.

W dużym skrócie przedstawiamy tematykę prac naukowych oraz obiekty badań [naciśnięcie ikonki otwiera krótką prezentację]:

gryka  FIZJOLOGIA ROŚLIN - Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

arachnol  ARACHNOLOGIA - Katedra Zoologii 

biochem  BIOCHEMICZNE ODDZIAŁYWANIA ROŚLINY-OWADY ROŚLINOŻERNE - Katedra Biochemii i Biologii Molekularnej

storczyk  BOTANIKA - Katedra Botaniki i Fizjologii Roślin

mikrobiol   TAJEMNICE DROBNOUSTROJÓW - Zakład Mikrobiologii

ptaki  ORNITOLOGIA - Katedra Zoologii , Zakład Badań Środowsikowych i Edukacji Przyrodniczej

z1  ICHTIOBIOLOGIA - Zakład Fizjologii Zwierząt

starorzecza  HYDROBIOLOGIA - Zakład Badań Środowiskowych i Edukacji Przyrodniczej